Algemene voorwaarden


Op deze internetsite (mhsdesign.eu), zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik van deze internetsite

Deze website is nog in opbouw.

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangepast en aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde en met onmiddellijke ingang zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud en mhsdesign.eu behoudt zich het recht voor deze te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
De prijzen op een reeds uitgebrachte offerte blijven ongewijzigd van kracht.

Bij een Onderhoudsabonnement:

Kleine aanpassingen zijn gratis. Grotere aanpassingen krijgen 10% korting.
Wat kleine of grotere aanpassingen wordt bepaald door mhsdesign.eu.

Offerte aanvragen

Een offerte aanvragen is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.
Een offerte blijft 2 maanden geldig en vervalt daarna automatisch.

Bestellingen

Na het plaatsen van een bestelling en het voor akkoord terugsturen van het bevestigingsformulier is de aankoop
definitief en bent u verplicht tot betaling. Het is mogelijk in 3 termijnen te betalen, bij orders hoger dan € 250,00.
Meerprijs is dan € 10,00 administratiekosten.

Wijzigingen

mhsdesign.eu behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze algemene voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst op deze pagina, is gewijzigd.

Copyright

eBooks

Op de inhoud (tekst en afbeeldingen) van de eBooks is het copyright van toepassing.
Van de tekst mag niets worden gekopieerd en/of verspreid.
Templates en CSS zijn eigendom van mhsdesign.eu en mogen niet worden gekopieerd en/of verspreid.
Overtredingen worden met alle mogelijke en rechtsgeldige maatregelen bestreden.

Uitzonderingen

De gebruikte PHP- en javascripts in de eBooks zijn géén eigendom van mhsdesign.eu en kunnen door iedereen gratis worden gebruikt.
Fonts uit de Google database zijn gratis en kunnen door iedereen vrij worden gebruikt.

Foto’s

De gebruikte foto’s op deze website zijn Royalty Free. Het is niet toegestaan deze te kopiëren en te verspreiden.
Bij gebruikte foto’s en waar de fotograaf dat vereist, is de naam van de fotograaf vermeld.

WordPress/CMS

De software die op een website met CMS wordt gebruikt is gratis en vrij te gebruiken door iedereen.

De kosten van een eBook

De prijs voor de aanschaf van een eBook is derhalve slechts een kleine bijdrage aan het tot stand komen van het desbetreffende eBook.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.